2009.2.15 Shibuya 渋谷

Camera: EOS 5D
Xenon 1:1,4/90 Schneider-Kreuznach 11792788 Eltro

昨日春一番が吹いて一気に気温が20度まで上がりました。4月のように暖かい渋谷です。